Stichting Raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

stiching raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

BOSCO BANGALORE

In de miljoenenstad Bangalore, in het zuiden van India, leven naar schatting 65.000 straatkinderen. Zo’n vijf procent van dit enorme aantal leeft op straat zonder steun en bescherming van volwassenen. BOSCO Bangalore biedt hulp- en dienstverlening aan met name deze laatste, meest kwetsbare groep kinderen. In 1980 begon een groep studenten contact op te bouwen met kinderen die zij op straat tegenkwamen. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een grote, professionele hulpverleningsinstelling.  De organisatie runt acht opvangcentra in de stad. Hier kunnen kinderen samenkomen, regulier onderwijs of een beroepsopleiding volgen en de nacht doorbrengen. Ook kunnen ze er terecht voor hulp bij terugkeer naar huis, het vinden van een baan of kamer, gezondheidsproblemen of voor juridische bijstand.

Medewerkers van BOSCO Bangalore zijn nadrukkelijk aanwezig op straat. Zij pogen een relatie op te bouwen met straatkinderen zodra zij op straat belanden. Zo mogelijk wordt de familie opgespoord en wordt het kind begeleid om terug te keren naar huis. De gevaren van de straat zijn immers groot: straatkinderen belanden dikwijls direct in de prostitutie of worden te werk gesteld in met name hotels, waar ze vaak uitgebuit worden. BOSCO Bangalore heeft contactpunten op die plekken in de stad waar veel kinderen leven en werken: stations, markten, parkeerplaatsen, sloppenwijken. Kinderen die al lang op straat leven krijgen via de organisatie hulp bij hun dagelijkse problemen en worden gemotiveerd de centra te bezoeken en keuzes te maken voor opleiding of werk. Bij zowel de kinderen die op straat leven als zij die in een van de centra verblijven, ligt de nadruk op ontwikkeling van de persoonlijkheid en eigen talenten. Men gaat ervan uit dat familie de beste plaats is voor een opgroeiend kind en daarom worden contacten met de familie zoveel mogelijk gestimuleerd.

BOSCO Bangalore probeert te voorkomen dat kinderen hun huizen (moeten) verlaten. Zij geven daarom voorlichting via de media en hebben programma’s in sloppenwijken, dorpen en op scholen.

Wilt u meer weten over BOSCO Bangalore? Meer informatie is te vinden op www.boscoban.org. Ze zijn ook te volgen via facebook.

OVER RAJA

Stichting Raja ondersteunt twee straatkinderenprojecten in India en geeft in Nederland voorlichting over het leven van straatkinderen. De projecten in Bangalore en Calcutta bieden de kinderen opvang, opleiding en kans op een betere toekomst.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

DONEREN

U kunt donateur worden door uw bank periodiek een bedrag over te laten maken. Dit doen we omdat automatische incasso en betalingen via iDeal voor ons kosten met zich meebrengen.