Stichting Raja doneert uw giften aan twee bij ons bekende straatkinderenprojecten in India, waar al het geld daadwerkelijk bij de kinderen terecht komt. De medewerkers met hun jarenlange ervaring en toewijding weten zelf het beste waar het geld aan besteed kan worden. Zij komen enkele malen per jaar met een voorstel voor de te besteden gift. Door middel van rapportages en jaarverslagen houden de medewerkers van de projecten stichting Raja op de hoogte van hun bestedingen.

Wij willen iedereen die zich voor ons inzette het afgelopen jaar heel hartelijk danken!

  • In Bangalore is een vervolg gegeven aan het pleegzorgproject, waarbij pleegouders ex-straatkinderen opvangen en hen zo in huiselijke kring op laten groeien. Pleegzorg is een goed alternatief voor kinderen die niet naar huis terug kunnen keren en anders langere tijd in een opvangcentrum moeten blijven. In samenwerking met de overheid is een protocol voor pleegzorg ontwikkeld.
  • Een nieuw busje is op vele manieren inzetbaar. Van het naar het ziekenhuis vervoeren van zieke kinderen tot het ophalen van materialen voor de beroepsopleidingen.
  • Een ex-straatmeisje in Calcutta is dankzij de steun van één van onze donateurs inmiddels bezig met haar tweede jaar van de opleiding tot verpleegkundige.
  • In Calcutta steunden we in 2016 veel projecten, waardoor een aantal nog in 2017 doorliepen. De nieuwe nachtopvang en de boerderij die zorgt voor extra voeding voor de kinderen is in 2017 in gebruik genomen, de nieuwe keuken is in aanbouw. In de nieuwe keuken kan het eten  voor ongeveer 180 kinderen uit 6 verschillende opvanghuizen klaargemaakt worden. Daarnaast is de training voor de staf in het omgaan met getraumatiseerde kinderen in 2017 afgerond.
  • En natuurlijk maakten we kerst feestelijk, door voor alle kinderen in de opvangcentra nieuwe kleding te sponsoren, waar ze ook de rest van het jaar veel plezier van hebben.

Naast onze particuliere donateurs hebben we van diverse bedrijven en fondsen bijdragen ontvangen. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons stellen. In het bijzonder willen we noemen:

  • Vastenactie, KINOP, Johanna Donk Grote Stichting, Missie Procuur Don Bosco, stichting Castricum helpt Muttathara, stichting Pelgrimshoeve en de Katholieke bond voor ouderen Bodegraven voor hun grote financiële bijdrage in het opzetten van pleegzorg.
  • Eduwijs voor haar bijdrage aan professionele begeleiding van straatkinderen in Bangalore.
  • Pelgrimshoeve, Averechts, Books for Life en de kringloopwinkel in Reeuwijk voor het nieuwe busje.

Het blijft bijzonder hoe individuele donateurs zelf actie ondernemen om geld in te zamelen, door verkoop op kerstmarkten, het organiseren van workshops  of mantrazangavonden. Dank voor ieders tomeloze inzet!
 

  •  … hebben we dankzij twee anonieme sponsors en mijndomein.nl al onze onkosten gedekt gekregen!
  • ... heeft een aantal donateurs een periodieke schenking voor een periode van 5 jaar vastgelegd. Dat geeft hen belastingvoordeel en wij hebben zekerheid over dit deel van de schenkingen. Dankjulliewel!

Inkomsten en uitgaven van Stichting Raja over 2017

Inkomsten 2017
Toegezegd aan projecten eind 2016 €  1.809, 93
Rente over 2017 €       25, 57
Sponsoring (mijndomein.nl) €       39, 00
Sponsoring overig (individueel straatkind) €   1.230, 00
Donaties en acties € 54.851, 42 +
Totaal € 57.955, 92
 
Uitgaven 2017 en te besteden in 2018
Ondersteuning straatkinderenprojecten
- Bosco Bangalore € 44.095, 66
- Ashalayam Calcutta €   4.567, 00
Kosten €      704, 48 +
Subtotaal € 49.367, 14
Te besteden aan de
projecten in 2018 €   8.588, 78 +
Totaal €  57.955, 92
   
Kosten 2017
Kosten internetbankieren €      153, 95
Postzegels, enveloppen,  
kopiëren en papier nieuwsbrief €      511, 53
Website
€        39, 00 +
   
Subtotaal kosten €      704, 48
Kosten gedekt door sponsoren €      704, 48  -
Totaal €       0, 00  
Kostenpercentage          0, 00 %

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie

Sponsors

haella zw      hofstee       cafeaverechts      ASN grijs      Mutthatara grijs       Pelgrimshoeve grijs            logojdgrotezw    Logo Mijndomein

kinop grijs        Logo Books 4 Life grijs                logo MVR 480 grijs          youbedogrijs                    thumbnail StichtingDeGrootsteFamilieHelptZwW  logo Louisa Stichting PMS     vastenactie grijs