Stichting Raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

stiching raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

STICHTING RAJA IN 2022

In 2022 heeft stichting Raja dankzij de steun van velen de leefomstandigheden van een grote groep straatkinderen in Bangalore en Calcutta kunnen verbeteren. We zijn u daar zeer dankbaar voor!

In dit jaarverslag geven wij u een korte beschrijving van onze activiteiten, onze inkomsten en uitgaven in 2022. Er is in totaal € 54.893 via donaties en acties opgehaald voor de straatkinderen.

WAT HEBBEN WE DANKZIJ UW DONATIES BEREIKT?

 • In totaal zijn 20 ex-straatkinderen in Bangalore en hun pleeggezinnen ondersteund zodat deze kinderen een veilig thuis in een gezin kregen.
 • 177 straat- en werkende kinderen in Bangalore konden een opleiding tot kleermaker, scooterreparateur, schoonheidsspecialiste, ICT-er, en chauffeur of chauffeuse volgen, en rondden deze af.
 • 2.000 kinderen tussen de 3 en 18 jaar die opgroeien in de sloppenwijken van Bangalore deden mee aan een scala aan educatieve activiteiten. Daarmee werd schooluitval voorkomen, keerden kinderen terug naar school als zij al uitgevallen waren en kregen ze hulp bij het wegwerken van achterstanden door de lockdowns. Ze kregen 1-op-1 begeleiding, huiswerkbegeleiding, sport, spel, creatieve activiteiten en konden excursies volgen.
 • 3 ex-straatmeisjes volgen de opleiding tot verpleegkundige. We financierden de studiekosten, maar ook het (verplichte) intern wonen en andere kosten voor hun levensonderhoud.
 • In Calcutta volgden 28 ex-straatmeisjes een opleiding tot schoonheidsspecialiste, kleermaakster of sieradenmaakster.
 • 200 zeer arme families die leven in de sloppenwijken en op de straten van Calcutta krijgen ondersteuning in het begeleiden en opvoeden van hun kinderen. Als kinderen op straat leven worden ze zo mogelijk terug begeleid naar hun familie. Door middel van schakelklassen worden de kinderen voorbereid om (opnieuw) in het onderwijs in te stromen. En voor tieners die niet meer naar school willen, wordt een beroepsopleiding aangeboden om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
 • Door het opzetten van schakelklassen zijn 120 straatkinderen in Bangalore in één jaar met diverse trainingen en onderwijs toegerust om in het reguliere onderwijs of beroepsonderwijs in te stromen.
 • De hulpverleners in Bangalore hebben bijscholingen kunnen volgen om de kinderen nog beter te begeleiden, bijvoorbeeld door meer kennis over kinderrechten, procedures van de Indiase overheid en hoe seksuele uitbuiting en kinderarbeid voorkomen kan worden.
 • …en natuurlijk maakten we het kerstfeest op beide projecten extra feestelijk, door voor alle kinderen in de opvangcentra nieuwe kleding te sponsoren, waar ze ook de rest van het jaar veel plezier van hebben.

BESTUUR & VRIJWILLIGERS

Het bestuur en de vrijwilligers van Raja bestonden uit Marga Baas, Petra Nieuwenhuis-Jurriëns, Renate van der Laan, Patricia Nieuwenhuizen, Jakko Nieuwenhuis, Sandy Nibbering, Marcel Termes en Jolande Fleurke.

DANKJULLIEWEL...

Onze dank gaat uit naar mensen en organisaties die ons in 2022 op een bijzondere manier geholpen hebben:

Hans Stoop/Sangha-Mudita, Docentenopleiding Yoga en Vedanta, Stichting Marthe van Rijswijck, Ronald van Buuren, Johan van der Sloot, Kim Kok, Trees en Huub Nieuwenhuizen, Familie ter Haar, Paul en Ali Schrijver, Annie’s Boerderij, Mijn Tafel Nieuwkoop, Wilde Ganzen, Fonds Onderwijssupport, Buurtkerk Oude Westen Rotterdam, Femmy Wolthuis/Eduwijs, Congregatie Franciscanessen H. Elisabeth, Zusters Augustinessen van Sint Monica, mijndomein.nlYoubedo, Stichting Don Bosco Nederland, Pelgrimshoeve, stichting Maret, Vastenactie, Stichting de Goeie Doelen – Delft en de fondsen die graag anoniem willen blijven.

En andere vrijwilligers van Stichting Raja en natuurlijk u als donateur!

EN VERDER

…heeft Mijndomein geen kosten gerekend voor de website.

…heeft een aantal donateurs een periodieke schenking voor een periode van 5 jaar vastgelegd of verlengd. Dat geeft hen belastingvoordeel en wij hebben zekerheid over dit deel van de schenkingen. Dank jullie wel!

… verkochten we ruim 450 Raja Kerstkaarten.

… is ons kostenpercentage laag: 0,68%.

ONZE FONDSENWERVING

Naast onze particuliere donateurs hebben we van diverse bedrijven en fondsen bijdragen ontvangen. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat zij in ons stellen. In het bijzonder willen we noemen:

 • Wilde Ganzen en een fonds dat anoniem wil blijven voor het ondersteunen van pleegkinderen en pleegouders.
 • Fonds Onderwijssupport voor hun bijdrage aan de beroepsopleidingen.
 • Fonds Onderwijssupport, Stichting Maret, Haëlla Stichting, Eduwijs, Don Bosco Nederland en Pelgrimshoeve voor hun bijdragen aan het ondersteunen van onderwijs in sloppenwijken in Bangalore.
 • Snickers-de Bruijn stichting voor de opleidingen tot verpleegkundige.
 • Johanna Donk-Grote Stichting, Pelgrimshoeve, stichting Muttathara, Hofstee stichting en een anoniem fonds voor de begeleiding van ouders en kinderen in de sloppenwijken in Calcutta
 • Eduwijs voor haar bijdrage aan training van de hulpverleners in Bangalore
 • Vastenactie en Fonds Onderwijssupport voor schakelklassen in Bangalore

Het blijft bijzonder hoe individuele donateurs zelf actie ondernemen om geld in te zamelen, door verkoop op markten en het geven van workshops en trainingen en het promoten van Raja onder hun klanten. Dank voor ieders tomeloze inzet!

JAARREKENING 2022

Financieel Jaarverslag 2022- Stichting Raja

Inkomsten 2022  
Toegezegd aan projecten eind 2021 (= saldo 31-12-21) € 12.976,69
Rente ontvangen in 2021 € –
Instellingen zonder winstoogmerk € 39.253,05
Bedrijven € 2.268,21
Particulieren € 13.371,26
Totaal € 67.869,21
   
Uitgaven 2022 en te besteden in 2023  
Ondersteuning straatkinderenprojecten  
Bosco Bangalore € 34.314,67
Ashalayam Calcutta € 12.200,00
Kosten (subtotaal) € 562,81
Subtotaal € 47.077,48
   
Te besteden aan de projecten in 2023 (=saldo 31-12-2022) € 20.791,73
Totaal € 67.869,21
   
Kosten 2022  
Kosten internetbankieren€ 251,07 
Postzegels en enveloppen, kopieren papieren nieuwsbrief€ 212,52 
Website€ 99,22 
   
Subtotaal kosten€ 562,81 
Kosten gedekt door sponsoren€ 99,22 
Totaal kosten€ 463,59 
Kostenpercentage€ 0,68% 

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie. Het ‘standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende instellingen’ vindt u hier.

OVER RAJA

Stichting Raja ondersteunt twee straatkinderenprojecten in India en geeft in Nederland voorlichting over het leven van straatkinderen. De projecten in Bangalore en Calcutta bieden de kinderen opvang, opleiding en kans op een betere toekomst.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

DONEREN

U kunt donateur worden door uw bank periodiek een bedrag over te laten maken. Dit doen we omdat automatische incasso en betalingen via iDeal voor ons kosten met zich meebrengen.