Stichting Raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

stiching raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

NOODOPVANGCENTRUM IN CALCUTTA

Ashalayam in Calcutta vangt op jaarbasis ongeveer 1800 nieuwe kinderen op. Veel van deze kinderen worden in eerste instantie opgevangen in het noodopvangcentrum. Dit is een eerste veilige plek voor de kinderen, nadat ze om verschillende redenen op straat zijn terechtgekomen. Als een kind hier terechtkomt moeten er allerlei juridische formulieren ingevuld worden. Hier zorgt Ashalayam uiteraard voor, maar veel belangrijker is dat er met het kind counselinggesprekken gevoerd worden, het kind eten en drinken krijgt en een medische controle ondergaat. Eerste inzet is altijd om kinderen terug te brengen naar hun eigen gezin of andere verwanten. In veel gevallen lukt dit. Als dat niet mogelijk is, kijken de medewerkers van Ashalayam wat dan een geschikte oplossing is en komt een kind bijvoorbeeld tijdelijk in een opvanghuis terecht, waar hij/zij de kans krijgt zich verder te ontwikkelen. Dit project vormt een belangrijke basis voor al het werk dat Ashalayam verricht en mede daarom steunen wij komend jaar de kosten voor het draaien van dit noodopvangcentrum.

OVER RAJA

Stichting Raja ondersteunt twee straatkinderenprojecten in India en geeft in Nederland voorlichting over het leven van straatkinderen. De projecten in Bangalore en Calcutta bieden de kinderen opvang, opleiding en kans op een betere toekomst.

DONEREN

U kunt donateur worden door uw bank periodiek een bedrag over te laten maken.
Dit doen we omdat automatische incasso en betalingen via iDeal voor ons kosten met zich meebrengen.

LAATSTE NIEUWS