Stichting Raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

stiching raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

rajanederland

RAJA IN INDIA

Stichting Raja zamelt geld in voor twee professionele, betrouwbare straatkinderenprojecten in Bangalore en Calcutta. De bestuursleden van Raja hebben daar zelf lange tijd gewerkt. De projecten hebben hard geld nodig voor hun huidige en nieuw te ontwikkelen activiteiten om de straatkinderen te helpen. U kunt erop vertrouwen dat iedere euro daadwerkelijk bij de kinderen terecht komt!

Raja (spreek uit: ‘raa-dja’) is een populaire Indiase jongensnaam en veel straatkinderen heten dan ook Raja. Letterlijk vertaald uit het Hindi betekent het ‘koning’. Met deze naam willen wij uitdrukking geven aan de waardigheid die straatkinderen (jongens èn meisjes) toekomt.

De projecten die Stichting Raja ondersteunt zijn BOSCO Bangalore en Don Bosco Ashalayam in Calcutta.

RAJA IN NEDERLAND

Naast inzameling van geld wil stichting Raja mensen meer bewust makenover het leven van straatkinderen in India.Daarom geven wij drie keer per jaar een nieuwsbrief uit met wetenswaardigheden over straatkinderen. Daarnaast geven wij lezingen en presentaties over het leven van straatkinderen in India voor zowel groepen volwassenen als kinderen. Ook organiseren wij op scholen op verzoek thema-dagen en projecten over straatkinderen. Van ons krijgt u een realistisch beeld van wat het betekent om als kind in India op straat te leven. Met persoonlijke foto’s, voorwerpen en verhalen maken wij de informatie zo concreet mogelijk. Deze activiteiten zijn gratis. Bent u geïnteresseerd? Bel of mail ons voor meer informatie of een afspraak.
Stichting Raja kan u ook adviseren over les- en andere materialen over straatkinderen en werkende kinderen in ontwikkelingslanden: boeken, films, lespakketten en informatie voor het maken van een werkstuk. Mail ons voor advies dat aansluit bij uw doelgroep.

JAARVERSLAG EN BELEIDSPLAN

Informatie over onze activiteiten en de besteding van donaties vindt u in ons jaarverslag en beleidsplan.

OVER RAJA

Stichting Raja ondersteunt twee straatkinderenprojecten in India en geeft in Nederland voorlichting over het leven van straatkinderen. De projecten in Bangalore en Calcutta bieden de kinderen opvang, opleiding en kans op een betere toekomst.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

DONEREN

U kunt donateur worden door uw bank periodiek een bedrag over te laten maken.
Dit doen we omdat automatische incasso en betalingen via iDeal voor ons kosten met zich meebrengen.