Stichting Raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

stiching raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

STRAATKINDEREN

Wat is een straatkind?

UNICEF omschrijft een straatkind als een kind voor wie de straat, in de ruimste zin van het woord, zijn woonplaats is geworden en waar hij of zij werkt om te overleven. Zo’n kind leeft zonder bescherming, steun en supervisie van verantwoordelijke volwassenen. Er zijn veel manieren waarop kinderen op straat leven. UNICEF onderscheidt drie groepen straatkinderen:
  1. Kinderen op straat: 75-90% van de straatkinderen hebben nog een thuis en keren ‘s avonds met hun verdiensten terug naar hun families om de nacht door te brengen. Zij werken in de straathandel, als schoenpoetser, vuilraper, verkoper of bagagedragers.
  2. Kinderen van de straat: deze kinderen hebben gekozen voor de straat als hun thuis. Hier zoeken deze kinderen een schuilplaats, kostwinning en kameraadschap. Ze hebben bij gelegenheid contact met hun familie.
  3. Verlaten kinderen: kinderen die geen familie (meer) hebben of in de steek gelaten zijn. Dit is de meest kwetsbare categorie. Deze kinderen hebben alle banden met hun familie verbroken. Zij zijn geheel op zichzelf aangewezen. Niet alleen wat betreft materiële overleving, maar ook psychologisch. Voor hen is de straat hun thuis geworden.

Waardoor komt een kind op straat terecht?

Er zijn vele, elkaar beïnvloedende oorzaken waardoor kinderen op straat terechtkomen. Onder invloed van bijvoorbeeld industrialisering, armoede en de trek van het platteland naar de stad is het familieleven de laatste jaren flink veranderd. Maar ook door echtscheiding, spanningen binnen de familie, alcoholisme, de dood van ouders of mishandeling door (stief)ouders komt een groot aantal kinderen op straat terecht.

Hoeveel straatkinderen zijn er in India?

Betrouwbare cijfers over het aantal straatkinderen wereldwijd en per land zijn niet beschikbaar. Ten eerste omdat er verschillende definities van straatkinderen zijn, ten tweede omdat het moeilijk is een mobiele groep als straatkinderen te tellen. Voor India lopen de schattingen van het aantal straatkinderen dan ook sterk uiteen. Sommigen spreken van in iedere stad enkele tientallen tot honderden kinderen die zonder enige steun van volwassenen op straat overleven. Anderen van vele duizenden straatkinderen per stad en in India totaal zelfs een paar miljoen.
Als je onder de term straatkinderen alle kinderen in moeilijke omstandigheden schaart, dan kunnen de aantallen van een miljoen of hoger wel op waarheid berusten. Een klein percentage van deze kinderen leeft zonder enige steun van volwassenen op straat; dat zijn de kinderen waarvoor de door ons gesteunde organisaties voornamelijk werken.

OVER RAJA

Stichting Raja ondersteunt twee straatkinderenprojecten in India en geeft in Nederland voorlichting over het leven van straatkinderen. De projecten in Bangalore en Calcutta bieden de kinderen opvang, opleiding en kans op een betere toekomst.

DONEREN

U kunt donateur worden door uw bank periodiek een bedrag over te laten maken.
Dit doen we omdat automatische incasso en betalingen via iDeal voor ons kosten met zich meebrengen.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF