Stichting Raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

stiching raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

JAARREKENING 2022

Financieel Jaarverslag 2022- Stichting Raja

Inkomsten 2022  
Toegezegd aan projecten eind 2021 (= saldo 31-12-21) € 12.976,69
Rente ontvangen in 2021 € –
Instellingen zonder winstoogmerk € 39.253,05
Bedrijven € 2.268,21
Particulieren € 13.371,26
Totaal € 67.869,21
   
Uitgaven 2022 en te besteden in 2023  
Ondersteuning straatkinderenprojecten  
Bosco Bangalore € 34.314,67
Ashalayam Calcutta € 12.200,00
Kosten (subtotaal) € 562,81
Subtotaal € 47.077,48
   
Te besteden aan de projecten in 2023 (=saldo 31-12-2022) € 20.791,73
Totaal € 67.869,21
   
Kosten 2022  
Kosten internetbankieren€ 251,07 
Postzegels en enveloppen, kopieren papieren nieuwsbrief€ 212,52 
Website€ 99,22 
   
Subtotaal kosten€ 562,81 
Kosten gedekt door sponsoren€ 99,22 
Totaal kosten€ 463,59 
Kostenpercentage€ 0,68% 

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie. Het ‘standaardformulier publicatieplicht voor fondswervende instellingen’ vindt u hier.

OVER RAJA

Stichting Raja ondersteunt twee straatkinderenprojecten in India en geeft in Nederland voorlichting over het leven van straatkinderen. De projecten in Bangalore en Calcutta bieden de kinderen opvang, opleiding en kans op een betere toekomst.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

DONEREN

U kunt donateur worden door uw bank periodiek een bedrag over te laten maken. Dit doen we omdat automatische incasso en betalingen via iDeal voor ons kosten met zich meebrengen.