Stichting Raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

stiching raja

IBAN: NL22 INGB 0006 1325 46

HOE GAAT HET MET DE KINDEREN IN PLEEGGEZINNEN?

Voor straatkinderen die geen mogelijkheden hebben om terug te keren naar hun familie biedt onze partnerorganisatie in Bangalore de mogelijkheid om in een pleeggezin op te groeien. Zij zien dat kinderen zich in een pleeggezin beter ontwikkelen en voorbereid zijn op een zelfstandig leven als ze volwassen zijn. Met steun van Wilde Ganzen en andere fondsen zijn er nieuwe pleeggezinnen geworven en getraind en is er begeleiding op maat geboden aan de gezinnen.  Ook kunnen pleegouders in steungroepen ervaringen uitwisselen. Het afgelopen jaar zijn er tien nieuwe kinderen in pleeggezinnen geplaatst en 18 kinderen die al in pleeggezinnen woonden, zijn ondersteund. De kinderen ontwikkelen zich in alle opzichten goed: hun zelfvertrouwen groeit, hun schoolprestaties verbeteren waardoor zij zich beter kunnen voorbereiden op een zelfstandig leven. Ook komend jaar kunnen we dit project voortzetten, dankzij de trouwe steun van Fonds Onderwijssupport.

OVER RAJA

Stichting Raja ondersteunt twee straatkinderenprojecten in India en geeft in Nederland voorlichting over het leven van straatkinderen. De projecten in Bangalore en Calcutta bieden de kinderen opvang, opleiding en kans op een betere toekomst.

DONEREN

U kunt donateur worden door uw bank periodiek een bedrag over te laten maken.
Dit doen we omdat automatische incasso en betalingen via iDeal voor ons kosten met zich meebrengen.

LAATSTE NIEUWS